ذجر کش...

نام خود را حتی گاه از یاد میبرم اما لحظه لحظه خاطراتِ بودَنَت چه دردناک بر پیکرِ ذهنم حَک شده و لحظه ای رهایم نمیکند...قسم میخورم در من کسی کمر به ذجرکُش کردنم بسته...لعنت به این حافظهء چموش که عمدا مرا از عمر میکاهد...
 
/ 0 نظر / 27 بازدید