برو...

یک روز آمدی,دل دادم...یک شب رفتی,جان...همین...
اتفاق خاصی نیفتاده...تو راحت برو,نگران من نباش...جنازه ام روی زمین نمی ماند...
 
/ 0 نظر / 7 بازدید