اسیرِ دل...

اَسیــــــــر...اسیر همیشه اون کسی نیست که تو یک سلولِ آهنی و سیمانی حبسه...
اسیر....اسیر اونه که تو یه خاطره حبس شده....تو یه لحظه در گذشته های دووووور حبس شده...تو یه حسرتِ مانا تا اَبَد از رسیدن یا نرسیدن...تو یه اشتباه تاریخی...تو یه بوسه ای که نباید...تو یه عشقی که نشاید...تو یه انتخاب اشتباهِ تا بینهایت حَبس شده....اسیری همیشه اسارتِ تَن نیست....ای داد از فریبِ دل...ای داد از دل اسیری....

م-نامید
/ 0 نظر / 9 بازدید