این پیر...

 

در دلِ من دیریست
شبگردِ پیرِ غم زده ای هر غروب 
اشک با اشک و ذَجِّه با ذجه از دلُ و دیده میشوید...
روزی کودکِ درونم بود...این پیر...

 

/ 0 نظر / 13 بازدید