# شعر

من

من چو باد پر ز درد آخر پائیز                                                             من چو برگ زرد خسته از درخت لبریز من چو سایه ء خسته ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 4 بازدید