از دلتنگی مُردن...

 

غروب جمعه...غروبِ جمعهء پاییزی...غروبِ جمعهء پاییزی و دلتنگی...
جایی خالی در کنارَت...سیگاری بی اثر...بس است دیگر...
برای از دلتنگی مُردن یک شاعر یا شاعر شدنِ یک مُرده ,نمیدانم...
همین ها کافیست...

 

/ 0 نظر / 9 بازدید