مردان...زنان...

عاقبت روزی همهء مردان پِی میبرند که میتوانستند با معاشرت با همجنس های خود امنیت و طول عمر بیشتری داشته باشند...تجویزی که در مورد زنان صدق نمیکند...زنان با هم در امنیت نخواهند بود...مردها هم را بخاطر زنان میکُشند و زنان هم را بخاطر خود...

/ 6 نظر / 19 بازدید
♥♥♥مـــــرد احساسی♥♥♥

ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺑﺸﻨﻮﺩ ﯾﮏ ﺗﺎﺭ ﻣﻮﯾﺶ ﺯﻟّﻪ ﺍﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ ﺍﻡ ﺭﻭﺳﺮﯼ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ ﺧﺮﺍﺑﻢ ﮐﺮﺩ ﭼﺸﻢ ﮔﺮﺑﻪ ﺍﯼ ﻭﺣﺸﯽ ﻭ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﻋﺮﻕ ﻫﺎﯼ ﺳﮕﯽ ﺣﺎﻝ ﻣﺮﺍ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ... ........ سلام عالی بود اگه افتخار دادین ب منم سر بزنید...

♥♥♥مـــــرد احساسی♥♥♥

ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺑﺸﻨﻮﺩ ﯾﮏ ﺗﺎﺭ ﻣﻮﯾﺶ ﺯﻟّﻪ ﺍﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ ﺍﻡ ﺭﻭﺳﺮﯼ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ ﺧﺮﺍﺑﻢ ﮐﺮﺩ ﭼﺸﻢ ﮔﺮﺑﻪ ﺍﯼ ﻭﺣﺸﯽ ﻭ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﻋﺮﻕ ﻫﺎﯼ ﺳﮕﯽ ﺣﺎﻝ ﻣﺮﺍ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ... ........ سلام عالی بود اگه افتخار دادین ب منم سر بزنید...

♥♥♥مـــــرد احساسی♥♥♥

ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺑﺸﻨﻮﺩ ﯾﮏ ﺗﺎﺭ ﻣﻮﯾﺶ ﺯﻟّﻪ ﺍﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ ﺍﻡ ﺭﻭﺳﺮﯼ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ ﺧﺮﺍﺑﻢ ﮐﺮﺩ ﭼﺸﻢ ﮔﺮﺑﻪ ﺍﯼ ﻭﺣﺸﯽ ﻭ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﻋﺮﻕ ﻫﺎﯼ ﺳﮕﯽ ﺣﺎﻝ ﻣﺮﺍ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ... ........ سلام عالی بود اگه افتخار دادین ب منم سر بزنید...

♥♥♥مـــــرد احساسی♥♥♥

ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺑﺸﻨﻮﺩ ﯾﮏ ﺗﺎﺭ ﻣﻮﯾﺶ ﺯﻟّﻪ ﺍﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ ﺍﻡ ﺭﻭﺳﺮﯼ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ ﺧﺮﺍﺑﻢ ﮐﺮﺩ ﭼﺸﻢ ﮔﺮﺑﻪ ﺍﯼ ﻭﺣﺸﯽ ﻭ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﻋﺮﻕ ﻫﺎﯼ ﺳﮕﯽ ﺣﺎﻝ ﻣﺮﺍ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ... ........ سلام عالی بود اگه افتخار دادین ب منم سر بزنید...

♥♥♥مـــــرد احساسی♥♥♥

ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺑﺸﻨﻮﺩ ﯾﮏ ﺗﺎﺭ ﻣﻮﯾﺶ ﺯﻟّﻪ ﺍﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ ﺍﻡ ﺭﻭﺳﺮﯼ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ ﺧﺮﺍﺑﻢ ﮐﺮﺩ ﭼﺸﻢ ﮔﺮﺑﻪ ﺍﯼ ﻭﺣﺸﯽ ﻭ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﻋﺮﻕ ﻫﺎﯼ ﺳﮕﯽ ﺣﺎﻝ ﻣﺮﺍ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ... ........ سلام عالی بود اگه افتخار دادین ب منم سر بزنید...

صبا

سلام تا حالا یه فیلم درباره یه دختر وبلاگ نویس خجالتی و با مشکلات زیاد و یه راز بزرگ دیدین؟ کمپین وبلاگ نویسان حامی فیلم سر به مهر... قرار وبلاگی ایندفعه ما در سینماهاااا [چشمک] www.saba-aram-bash.blogfa.com قدمتون روی چشم [لبخند]