گاهی...

گاهی فُحش بده,بی ادب باش,مریض باش,بزَن و بشکن و کافه رو به هم بریز 
و " بَد" باش...بزار خوبی هات کمی استراحت کنن...

/ 0 نظر / 8 بازدید