دیر

دل به امید سراب,پـــیر شد...تشنه از حسرت آب سیر شد
عمر من,عمر من آخر شد و تو سنگدل ...آنقدر,دور بماندی که مرا دیر شد...
 
/ 0 نظر / 8 بازدید