وفای دشمن...

گاهی از ته دل آرزو میکنم,کاش ذرّه ای از اینهمه وفاداری و پایبندی که دشمنام تو دشمنی با من دارند ,دوستام تو دوستی با هام داشتند...ثروتمند ترین آدم دنیا بودم...دلگیر ترین حس اینه که نتونی تفاوت دقیقی بین دوست و دشمنت پیدا کنی جز وفای دشمن که در دوستت نمی بینی...

/ 0 نظر / 9 بازدید