هستی شمع

 

یک دل هزار آشوب

 

یک سر هزا سرکوب

 

یک قامت شکسته ,بر جرم عشق مصلوب

 

یک پشت ,کوهی از غم

 

یک قلب و سیل ماتم

 

یک صبر رو به مرگ وزجری به قدر عالم

 

یک چشم اشک ویک خون

 

یک یک روان چو هامون

 

یک آخر غم انگیز,پایان فصل مجنون

 

یک بال این همه تیر

 

یک دست و سیل شمشیر

 

                                 نفرین آدمیت,در طالعم سرازیر

              

                   لب گر زغم نزد داد                  فریاد, نبرد از یاد

 

خاموشی مرگ شمع نیست                    فریاد اوست در باد

خاموشی اوج شعلست                        پایان جور باد است

آغاز هستی شمع                                    بی آبرویی باد

 

 

 

/ 1 نظر / 7 بازدید