جُز خیال تو...

امروز اصلا حوصلهء کار ندارم...در اتاقم رو بستم وگفتم هیچکس نیاد,هرکس با من کار داشت بگید نیست...راهش ندید...جُز...جُز خیال تو...خودت رو دیگه نمیخوام...خیالت رو میفرستی به خلوتم؟؟؟

/ 0 نظر / 5 بازدید