هست و نیست...

 

غُربت و غروب,هوای گرفته و ابری,سیلیِ سوزناکِ بادِ سرد,به پیکرِ برگهای زرد
پرسه در ماتَمِ پیاده رو...
ذجر و حسرت نبودن کسی که نیست...که هست...که نیست...
جهنمِ زرد و سرد...دل زغُصه لبریزُ اشک, آویز...فصلِ دل شکستگان پاییز....

 

/ 0 نظر / 9 بازدید