حتی به قیمت مرگ...

آفتی که درمزرعهء باوَرَم انداختی چنان همه برگم و بارم را خشکاند و برهوتم کرد,که دیگر حتی خیال اعتماد به ابر و باد و باران و مترسک همیشه دلسوز هم بند بند دلم را میلرزاند...حتی به قیمت خشک ماندن...حتی به قیمت مرگ...
 
/ 0 نظر / 12 بازدید