ویرانه آزاد...

ناگهان میبینی چنان بَرَهوتی بر بسترِ زندگی,بیرون از قفس پینه بسته
که ترجیح میدهی خود,دربِ قَفَست را از داخل قفل کنی تا مبادا کسی آهنگِ رهاییت کند...
آزادی را با آبادی عشقَ ست...

/ 0 نظر / 12 بازدید