آه باران...

آه باران,چه رازیست در تو,تو میباری اما داغِ دلم تازه تر میشود,تو میجوشی اما باغ
 
دلم تشنه تر میشود... آه باران...با تو غم میگریَم...بی تو خون میبارم,بیا تا ابد بباریم,
 
دلم به وسعت تمام ابرهای سیاهت اشک دارد,ببار که دلم بد گرفته...

/ 0 نظر / 6 بازدید