با دلم چی میکنی؟؟

میروَی,می آیی,بغض میشوی,میباری,شعله میشوی,زبانه میکشی,میسوزانی,گرم میشوی,سرد میشوی,یخ میزنی,میروی,می آیی,و باز گرم میشوی...بی رحم با دلم چه میکنی؟؟

/ 0 نظر / 10 بازدید