ماهتاب جان...

در ازدحام یک کهکشان اجرامِ نورانی,باز آسمانِ دلَت منظومه ای از تاریکی و دلتنگی و تنهاییست...اگر آن ماهتابِ جانت ندَمد در آسمانت...
 
/ 0 نظر / 36 بازدید