من دوست دارمش...

 

این عشق یا هَوَس,پرواز یا قفس,من دوست دارَمش,گَرمه,همینو بَس...
بیداریه یا خواب,دریاس یا سراب,من میپَسندمِش,یا شوق یا عذاب...
این راهه یا که چاه,صوابه یا گناه,من میپرَستمِش,ابلیس یا اِلاه...

 

/ 0 نظر / 8 بازدید