دلتنگی...

دلتنگی خون مینوشد از رگ های عمر...

/ 1 نظر / 42 بازدید
Na ashna

درود بر آقا محسن خيلي عزيز اميدوارم كه خوب و سلامت باشي باور كن آقا محسن شب ما رو ساختي امشب تمام نوشته هات رو خووندم و چقدر از تك تك شون لذت بردم و باهاشون حال كردم دلنشين دلنشين دلنشين.. برقرار باشي آقا محسن با عشق