تاجران عشق...

تاجران عشق ,معامله گران احساس,با ادعای فراوان 
که برای احساس شان فاکتور صادر میکنند و به حسابت می نویسند و از تو برای اینکه دوستت داشته باشند و بتوانی دوستشان داشته باشی, قرامتی برابر هستی ات را میخواهند...
 
/ 0 نظر / 9 بازدید