به قَدر هزاران سال

به اندازهء هزاران سال خسته ام,به قَدر هزاران سال خستگی تنهایم و به کُهنگیه هزاران سال خستگیُ و تنهایی غمگین...

/ 1 نظر / 7 بازدید
Na ashna

از هر چه به اسم زندگیست بیزارم سالهاست که از خواب خوشش بیدارم هر دارو و مرهمی اگر هست بیار چون هم ز دل و روح و ز سر بیمارم.. چاکر سالار آقا محسن جون