زمستانم

""سیاه نامه های روز و شبهای خستهء جاری""

 
تنهایی...
نویسنده : م.ناامید - ساعت ٢:۳۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢ آبان ۱۳٩٢
 
حداقل فایدهء تنهایی اینست که آدم به مرگ طبیعی میمیرد...
نه خنجری از پُشت...نه خراشی بر قلب...نه عارضه ای بر روح...نه زخم زبانی....
یک شب میخوابی و صبح بیدار میشوی میبینی بیدار نمیشوی هر کار که میکنی...به همین راحتی و زیبایی...