زمستانم

""سیاه نامه های روز و شبهای خستهء جاری""

 
بی تو هستیَم تَرَک زده...
نویسنده : م.ناامید - ساعت ۱٢:۱٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳٩٢
 
بی تو دل تنگِ تنگ....
روحَم آزرده و زندگی چُنان پیرِ مستِ خسته ای رعشه ناکُ و مضطرب,منگِ منگ.
من دلم برای لحظه ای زندگی ,با تو لک زده,ماهِ من ,با چه زبانی بگویمت
بی تو هستیَم تَرَک زده....سیل اشکِ غم به زخم دل ,شوره زارِ نمک زده... بی تو دل برای تو ناله بر فلک زده...
,,,,,,,,,,,,
بخشی از نوشته ای بلند به پایان ناپذیریه یک دلتنگیه مدام...