زمستانم

""سیاه نامه های روز و شبهای خستهء جاری""

 
سکوت...
نویسنده : م.ناامید - ساعت ۱۱:٤٤ ‎ب.ظ روز جمعه ۸ شهریور ۱۳٩٢
 
با حرف میشود گوش فلک را "کَر" کرد..."کرّی" را چه فایده...
سکوت هایی هست که هر گوشِ "کری" را شنوا میکند...
اینروز ها آن سکوتم....