زمستانم

""سیاه نامه های روز و شبهای خستهء جاری""

 
ویرانه آزاد...
نویسنده : م.ناامید - ساعت ۱٠:٠۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٢
 

ناگهان میبینی چنان بَرَهوتی بر بسترِ زندگی,بیرون از قفس پینه بسته
که ترجیح میدهی خود,دربِ قَفَست را از داخل قفل کنی تا مبادا کسی آهنگِ رهاییت کند...
آزادی را با آبادی عشقَ ست...