زمستانم

""سیاه نامه های روز و شبهای خستهء جاری""

 
تَرکِ شنبه ها...
نویسنده : م.ناامید - ساعت ۱۱:٢٧ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩۱
 
معتاد خوش خیال و امیدوار...

سالهاست که از این شنبه قرار است

"ترکَت کنم"