زمستانم

""سیاه نامه های روز و شبهای خستهء جاری""

 
میبارَم...
نویسنده : م.ناامید - ساعت ۱۱:٤٥ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳ بهمن ۱۳٩۱
 
آسمان هر دو یکی ست...چشمم , دلم...با هم میگیرند بر هم میگریند...دلم بحال چشمم چشمم بر دلم...هردو میبارند...