زمستانم

""سیاه نامه های روز و شبهای خستهء جاری""

 
زندگی...
نویسنده : م.ناامید - ساعت ۱٠:٤٠ ‎ق.ظ روز جمعه ٤ بهمن ۱۳٩٢
 
گاه به قدری عرصه بر آدمی تنگ میشود که هیچ چیز سخت تر از زندگی کردن به نظر نمیرسد...