زمستانم

""سیاه نامه های روز و شبهای خستهء جاری""

 
به بوی تو...
نویسنده : م.ناامید - ساعت ۱٠:۳٦ ‎ق.ظ روز جمعه ٤ بهمن ۱۳٩٢
 
از چشمم وارد جانم شدی,با جانم از چشمم درآمدی...
نه چشم میخواهم نه جان...من هنـــوز به بوی تو زنده ام...