زمستانم

""سیاه نامه های روز و شبهای خستهء جاری""

 
مردان...زنان...
نویسنده : م.ناامید - ساعت ۱٢:۱۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٢
 

عاقبت روزی همهء مردان پِی میبرند که میتوانستند با معاشرت با همجنس های خود امنیت و طول عمر بیشتری داشته باشند...تجویزی که در مورد زنان صدق نمیکند...زنان با هم در امنیت نخواهند بود...مردها هم را بخاطر زنان میکُشند و زنان هم را بخاطر خود...