زمستانم

""سیاه نامه های روز و شبهای خستهء جاری""

 
حال ما...
نویسنده : م.ناامید - ساعت ۱٢:٠٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٢
 
حال همهء ما خوب نیست...
تو باور کن...