زمستانم

""سیاه نامه های روز و شبهای خستهء جاری""

 
باران...
نویسنده : م.ناامید - ساعت ۱٠:۱٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳٩٢
 
بارید باران بر من و تنهاییم...
بیزارم از بارانی که تنها مرا خیس کرد....