زمستانم

""سیاه نامه های روز و شبهای خستهء جاری""

 
نه فقط دل...
نویسنده : م.ناامید - ساعت ۱٠:۱۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳٩٢
 
هم زرد,هم خشک,هم خسته...
هم انباشته بر سینهء باغِ متروک و دلتنگِ ,آرزوهای مردی پاییز سوخته...
فرقی بین من و برگ های خشکِ خزان زدهء این پارک نیست...
فقط...فقط کسی نیست مرا جارو کند...
یا بسوزاند و خلاص....