زمستانم

""سیاه نامه های روز و شبهای خستهء جاری""

 
جُفت...
نویسنده : م.ناامید - ساعت ۱٠:٠۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳٩٢
 

گاه بین دونفر ,دیگر نه انگیزهء عشقی و نه بهانهء نفرتیست...چون دو لِنگِ دمپایی فقط در کنار همند ,تا در چشم دیگران ناقص نباشند...چون عادت کرده اند به جفت بودن...