زمستانم

""سیاه نامه های روز و شبهای خستهء جاری""

 
خزانِ ویران...
نویسنده : م.ناامید - ساعت ۸:٥٦ ‎ب.ظ روز شنبه ٢ آذر ۱۳٩٢
 
خزانِ ویرانی که احساس,در آدمی بجای میگذارد
دیگر به هیچ بهاری رنگ آبادی نخواهد دید...