زمستانم

""سیاه نامه های روز و شبهای خستهء جاری""

 
این روزها...
نویسنده : م.ناامید - ساعت ۸:٤٧ ‎ب.ظ روز شنبه ٢ آذر ۱۳٩٢
 
این روزها به تلخ ترین شکل حس میکنم,
که 
این روزها هیچ چیز را حس نمیکنم...