زمستانم

""سیاه نامه های روز و شبهای خستهء جاری""

 
عشق...
نویسنده : م.ناامید - ساعت ۱٠:٢٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۸ آبان ۱۳٩٢
 
عشق ,چاپلوسانه ترین نوعِ تحمل دیگری ست....