زمستانم

""سیاه نامه های روز و شبهای خستهء جاری""

 
لبریز...
نویسنده : م.ناامید - ساعت ۱٠:٠٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۸ آبان ۱۳٩٢
 
دلم خسته و لبریز از فریاد هاییست که همیشه با سکوت کشیدم....